Werkwijze

Ontwerp
In een eerste, vrijblijvend, gesprek worden uw wensen en de mogelijkheden voor uw tuin besproken. Na het opmeten van de tuin wordt een schetsontwerp gemaakt, waarna weer overleg plaatsvindt. Het schetsontwerp wordt vervolgens uitgewerkt tot een definitief ontwerp, compleet met matenplan en werkbeschrijving voor de hovenier.

Beplantingsplan
Als het ontwerp klaar is, volgt het beplantingsplan. Daarin wordt precies aangegeven welke planten waar komen te staan en in welke aantallen. De beplanting bestaat altijd uit een combinatie van vaste planten en heesters en kan aangevuld worden met klimplanten, bomen, een- en tweejarige planten, bollen en grassen, al naar gelang uw wensen en de beschikbare ruimte. Een lijst met alle gebruikte planten en een onderhoudsplan horen erbij.

Het is uiteraard ook mogelijk alleen een ontwerp of alleen een beplantingsplan te laten maken, of slechts een gedeelte van de tuin aan te laten passen.

Van aanleg tot weelderig begroeide tuin in één seizoen